Privatumo politika

>
Privatumo politika

MB „Materialus“ (Materialus) privatumo politika

MB „Materialus“ (toliau – Materialus), gerbdama savo klientų, besilankančių materials.lt internetiniame puslapyje, kitų internetinio puslapio lankytojų (toliau visi kartu – internetinio puslapio lankytojai) teisę į privatumą, laikosi ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) bei kitų asmens duomenų apsaugą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų bei užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą.

Šioje Privatumo politikoje, atsižvelgdami į BDAR 13  str. reikalavimus, pateikiame informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai lankotės mūsų internetiniame puslapyje.

 1. Informacija apie duomenų valdytoją

Duomenų valdytojas – MB „Materialus“ (Materialus), įmonės kodas – 305056447, adresas – Kareivių g. 19 –148, LT – 09133 Vilnius, kontaktiniai duomenys – tel. 8 647 15354, el. p. info@materials.lt .

MB „Materialus“  valdomas internetinis puslapis – www.materials.lt .

 1. Materialus tvarkomi asmens duomenys

Kai lankotės Materialus internetiniame puslapyje ir nusprendžiate su mumis susisiekti telefonu ar el. paštu, rašydami el. laiškus ar skambindami mums telefonu, įskaitant, bet neapsiribojant, pateikiate šiuos savo asmens duomenis – vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, savo pasirinkimu – ir kitą informaciją. Šiuos duomenis mes tvarkome komunikacijos su Jumis vykdymo, informacijos apie mūsų teikiamas paslaugas pateikimo tikslais. Ikisutartinių teisinių santykių stadijoje Jūsų pateikti asmens duomenys yra saugomi tik komunikacijos laikotarpiu (pvz., kol konsultuojame Jus dėl mūsų teikiamų paslaugų), vėliau yra ištrinami ir nearchyvuojami jokiose mūsų duomenų bazėse. Teisinis Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymo pagrindas, vadovaujantis BDAR 6 str. 1 d. f) punktu, grindžiamas teisėtu mūsų įmonės interesu. Jums pageidaujant, pateikiame informaciją apie įmonės teikiamas paslaugas, konsultuojame bei siekiame su Jumis sudaryti paslaugų teikimo sutartį.

Jeigu nusprendžiate su mumis sudaryti paslaugų teikimo sutartį, Jūsų duomenų tvarkymo / teikimo klausimai aptariami Jūsų ir Materialus sudaromoje sutartyje.  Sutartinų santykių kontekste vykdomas Jūsų duomenų tvarkymas / teikimas nėra šios Privatumo politikos objektas.

Kai lankotės Materialus internetiniame puslapyje, kai kurie su Jumis susiję asmens duomenys   renkami netiesiogiai, naudojant slapukus. Jūsų įrenginyje naudojama naršyklė automatiškai, be papildomo Jūsų įsitraukimo, į Materialus internetinio puslapio serverį persiunčia ir laikinai įrašo šią informaciją: Jūsų įrenginio IP adresą, prieigos datą ir laiką, atidaryto failo pavadinimą ir URL, duomenis apie internetinį puslapį, iš kurio Jums buvo suteikta prieiga, duomenis apie Jūsų naudotą naršyklę. Ši, pirmiau paminėta informacija yra renkama ir tvarkoma, siekiant užtikrinti sklandų ir patogų mūsų internetinio puslapio naudojimą. Šie duomenys yra saugomi tik iki Jūsų naršymo internetiniame puslapyje sesijos pabaigos. Teisinis Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymo pagrindas, vadovaujantis BDAR 6 str. 1 d. f) punktu, grindžiamas teisėtu mūsų įmonės interesu.

Jei savo įrenginio nustatymuose pasirinkote ir davėte sutikimą dėl lokacijos nustatymo funkcijos, ši informacija bus naudojama pasiūlyti, kaip greičiausiai atvykti iki mūsų buveinės iš tos vietos, kurioje esate. Lokacijos nustatymo funkcija naudojama išimtinai pirmiau aprašytam pasiūlymui pateikti; jokiems kitiems tikslams šios funkcijos pagalba surinkta informacija nėra naudojama.

Materialus nevykdo tiesioginės rinkodaros ir nesiunčia Jums su įmonės veikla, teikiamomis paslaugomis susijusių naujienlaiškių. Informuojame, kad, jei ateityje nuspręstume naudoti tiesioginės rinkodaros instrumentą, naujienlaiškius siųstume tik iš anksto gavę Jūsų sutikimą ir laikydamiesi BDAR reikalavimų.

 1. Serverio įrašai

Serveris, kuriame talpinama Materialus interneto svetainė, taip pat gali įrašyti užklausas, kurias pateikiate serveriui (Jūsų atidaromos interneto svetainės adresas, Jūsų naudojamas įrenginys ir naršyklė, Jūsų IP adresas ir prisijungimo laikas). Šie duomenys yra naudojami tik techniniais tikslais – užtikrinti, kad svetainė tinkamai ir saugiai veiktų bei išnagrinėti galimus saugumo pažeidimus.

Pagrindas šių duomenų rinkimui ir naudojimui yra Materialus teisėtas interesas užtikrinti Materialus interneto svetainės techninį prieinamumą ir saugumą.

4. Kas yra slapukai (angl. Cookies)

Slapukas yra nedidelis tekstinis elementas, kurį interneto svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai apsilankote svetainėje. Tai leidžia svetainei tam tikrą laiką prisiminti Jūsų veiksmus ir nustatymus (tokius kaip prisijungimo vardas, kalba, raidžių dydžiai ir kiti vaizdo nustatymai) tam, kad Jums nereiktų kaskart juos įvesti pakartotinai apsilankius svetainėje ar naršant po jos atskirus tinklapius

5. Kaip Materialus naudoja slapukus?

Materialus naudoja slapukus, kad surinktų Jūsų IP adreso ir naršymo informaciją, tokią kaip aplankytos interneto svetainės ar kiekviename tinklapyje praleistas laikas. Tai leidžia interneto svetainei prisiminti Jūsų sistemą ir nustatymus. Kiti slapukai leidžia Materialus stebėti svetainės srautus ir vartotojų veiksmus svetainėje – 

Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje tik Jums sutikus, išskyrus slapukus, kurie reikalingi išimtinai techniniam svetainės veikimui užtikrinti. Pabrėžiame, kad, jei nesuteikiate interneto svetainei teisės naudoti slapukus, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.

Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra Materialus teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti Jūsų pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra Jūsų sutikimas.

6. Slapukų naudojimas ir ištrynimas

Jūs galite bet kada vos panorėję valdyti ir / arba ištrinti slapukus – kaip tai padaryti, galite sužinoti čia: http://www.youronlinechoices.com/. Galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus, be to, daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Tačiau jei tai padarysite, gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Galite išjungti slapukus naudodami interneto naršyklės nustatymus arba rasti detalias instrukcijas kaip tai padaryti čia:

7. Profiliavimas

Materialus gali naudoti interneto svetainės lankytojų statistinius duomenis tam, kad analizuotų lankomumo bei demografines tendencijas, tačiau Materialus svetainė nekuria individualių asmeninių profilių lankytojams.

8. Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų?

 „Google Analytics“ įrankį suteikia įmonė „Google Inc.“ (JAV įmonė), tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimams. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti čia: 

9. Jūsų teisės

Jei savo įrenginio nustatymuose pasirinkote ir davėte sutikimą dėl lokacijos nustatymo funkcijos, ši informacija bus naudojama pasiūlyti, kaip greičiausiai atvykti iki mūsų buveinės iš tos vietos, kurioje esate. Lokacijos nustatymo funkcija naudojama išimtinai pirmiau aprašytam pasiūlymui pateikti; jokiems kitiems tikslams šios funkcijos pagalba surinkta informacija nėra naudojama.

 1. Kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Materialus užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai, skaidriai. Asmens duomenys renkami tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. Materialus renkami asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti, pasiekti.

Materialus užtikrina, kad savo veikloje darbui, susijusiam su asmens duomenimis, taiko pakankamas technines ar organizacines duomenų saugumo priemones.

 1. Kam teikiami Jūsų asmens duomenys? Duomenų tvarkytojai

Materialus darbuotojai gali turėti prieigą prie Jūsų asmens duomenų tik tais atvejais, jeigu tai yra būtina darbuotojui vykdant jam priskirtas darbo funkcijas.

Materialus perduoda Jūsų duomenis buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei. Taip pat duomenys gali būti perduodami verslo partneriams (pvz. projektuotojams bei susijusiems prekių ir paslaugų tiekėjams-gamintojams). Materialus pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrintų, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų BDAR  reikalavimus.

Prireikus ir esant galiojančiuose teisės aktuose numatytam teisiniam pagrindui, Materialus gali pateikti Jūsų asmens duomenis ikiteisminio tyrimo, teisėsaugos institucijoms, įgaliotoms valstybės institucijoms, teismui.

Jokiems kitiems fiziniams ir juridiniams tretiesiems asmenis Jūsų asmens duomenys nėra teikiami, nebent Jūs duotumėte sutikimą dėl to. Jūsų asmens duomenys dėl atitinkamų paslaugų Jums teikimo, nėra teikiami į trečiąsias šalis.

 1. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite toliau aprašytas duomenų subjektams suteikiamas teises (laikantis BDAR reikalavimų). Informuojame, kad Jūsų teises įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą, tinkamai patvirtinus savo tapatybę (prašymus galite siųsti: MB „Materialus“, Kareivių g. 19 –148, LT – 09133 Vilnius, el. p. info@materials.lt).

Jūsų teisės:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi,
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis,
 • reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys,
 • reikalauti, kad Materialus ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, (i) jeigu jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; (ii) Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; (iii) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; kt. BDAR numatyti pagrindai.
 • reikalauti, kad Materialus apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Materialus susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taip pat turite teisę paprašyti Materialus perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui);
 • nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kt. ).

Informuojame, kad dėl savo duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, Jūs taip pat turite teisę kreiptis į nacionalinę priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

 1. Už duomenų apsaugą atsakingas asmuo

Jeigu turite bet kokių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis: atsakingas asmuo – Alius Pažėra, MB „Materialus“, adresas – Kareivių g. 19 –148, LT – 09133 Vilnius, kontaktiniai duomenys – tel. 8 647 15354, el. p. info@materials.lt

 

 

 

Įrašykite ieškomos prekės pavadinimą ar pavadinimo fragmentą

Krepšelis

Krepšelyje nėra produktų.